דופלקס באלעד

מעצבת: חני קסטנבוים | צילום: איתי פולק לאיזו צלמים